Ya Ben De Vazgeçseydim?

(VARAN 1) Metroya iniyorum, internet yok… İstanbul metrosu gibi uzun in-çık-seyahat süreleri olan metrolarda internet olmaması bir sorun…

(VARAN 2) Ofise geliyorum, düşünüyorum.. mobilike olarak Türkiye’de bir çok medya şirketinin uygulamasını biz yapmışız ve reklam satış hakları yıllık komple alınmış olarak bizde.

(VARAN 3) iBeacon teknolojisi ortaya çıkmış… Bir yerlerde kullanırsak hem ödüllük iş yapar, hem cihazı ön plana çıkarmış oluruz.

“Bu iş süper iş ama siz bunun sunumunu yapamazsınız, en iyisini ben yaparım. Sizin yaptığınız sunum mu? Ben onu 4 sene önce yapıyordum vs…”

Sadece şunu düşünüyorum, ya ben de vazgeçseydim ve onlara bıraksaydım? Çok kaliteli çocuklar, bu işi güzel yaparlar deseydim…. Onlar da yapmayınca salsaydım?

İşte; işin başında olunca salmayacaksın, göstereceksin, uyuyanı uyandıracaksın, ekibin unutunca sen basacaksın, araba durunca önce sen inip iteceksin, ya da orada oturmayacaksın…Kulağımıza küpe olsun…

--

--

Çok şey unuttuk bugüne kadar, kararlarımız, yaptıklarımız, gördüklerimiz… Unutmamak için yazmak istedim tecrübeleri…

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store