Tek Kalemde Silinen Primler ve Gözyaşı!

Oh be şirkette bahar şenlikleri başlıyor! Yürek yiyenleri bu tarafa doğru alalım.

(Photo: Shutterstock)
  • Gelince plakasını kaydetmeliyiz,
  • Geleni markete de yönlendirmeliyiz,
  • Markette hangi raftan ne alıyor, raf pozisyonları satışları nasıl etkiliyor, bilmeliyiz,
  • Sadece benzin mi yoksa benzin + market alışverişi mi yaptı bilmeliyiz,
  • Kaç dakika da girdi çıktı bilmeliyiz,
  • Kaç kişi araç da yıkattı hesabını tutmalıyız, saat kaçta gelenler yıkattı, kaçta gelenler yıkatmadı bilmeliyiz. vs vs…
  1. Kullanım raporları çıkardım, açık açık şirkette isim isim yayınladım, kim az kim çok kullandı gördü, yöneticidir az kullanmış ama ismini silelim yapmadım. Utansın dedim.
  2. Kendim gece 03:00'da girdim Salesforce’a “Evet arkadaşlar şu anda bu yorumu ilk like eden Starbucks’tan 300 TL kupon aldı dedim.”
  3. Mottomu her yerde her zaman yeni başlayana, eski çalışana söyledim, durmadan hatırlattım! “Salesforce Namus’tur!”
  4. Kendi isteklerim ve taleplerim için de Case açtım, mail atmadım, vs vs…

--

--

--

Çok şey unuttuk bugüne kadar, kararlarımız, yaptıklarımız, gördüklerimiz… Unutmamak için yazmak istedim tecrübeleri…

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Volkan Biçer

Volkan Biçer

Çok şey unuttuk bugüne kadar, kararlarımız, yaptıklarımız, gördüklerimiz… Unutmamak için yazmak istedim tecrübeleri…

More from Medium

Why Philanthropy Needs to Center on Mental Health

🟣CEX or DEX Exchanges — Which to Choose?🟣

Here’s Why LTC Could Surpass BTC in Price: The Transaction Flippening

Celtics ‘not surprised’ that Draymond Green wasn’t ejected from Game 2