Takip Teftiş Değildir…

Volkan Biçer
2 min readMar 7, 2021

Yapılan işin liderin veya yöneticin tarafından takip edilmesi teftiş değildir, açık bulmaya çalışmak değildir.

Açık bulmaya çalışmak başka bir şeydir, hiç de iyi değildir.

İş hayatı iki yönlüdür.

Ben keyfime bakarım, işimi yaparım, sana çıktı vermem, sen de son karne günü sonuçlara gelir bakarsın demek olmaz, olamaz.

Bilginin bu kadar açık ve ortada olabileceği günümüz iş hayatında bir kapalı kutu sistemi kurmak, kendine güvenmediğin ve muhtemel yanlışlarını göstermek istemediğin içindir…

Bağlantıları inşa ettikten sonra yukarı ve aşağı bilgi akışı sağlamazsan, sallanmış bir kutu kola olur açıldığında patlarsın.

Takipte miyim? Teftişte miyim? İkileminin en güzel panzehiri;

  • Proaktif olmaktır.
  • Yöneticinin sorması muhtemel sorularını önceden tahmin etmektir.
  • O soruları soracak yetkinlikte olduğunu göstermek ve yöneticini şaşırtmaktır…

Yönetici ödemdir. Ödemi azaltmak istiyorsan kanalları açman gerekir; “Biz bunları ve şunları takip etmek istediğinizi düşündük ve hazırladık, eklemek istediğiniz farklı bir şey var mıdır, onları da takip edelim?“ diyebilmektir.

Bundan sonra takip azalır, gerektiğinde basit teftiş olur, süreci zaten bildiğinden, yönetici işin sorumluluğuna kendisini de verir, buna ortak olduğunu unutmaz, bir nevi kendisini de sorgular,

İletişim sürekli ve proaktif olursa, yönetici, kendisini farklı alanlara verir, fırsat yakalamaya işi büyütmeye çalışır.

Sen evi korursun, o ekilecek bahçe arar, bulur, bahçeyi satın alır, sonra ev ile bahçenin sorumlusu da sen olursun, sen onları da iyi yönetirsen, bu sefer araziyi arttırmak ister, hayvanlar alır, çiftlik kurulur, sen çiftliğin de sorumlusu olursun, onu da iyi yönetirsen, neden fabrika yapmayalım der, yan tarafı alır fabrikayı da kurar sen evi, çiftliği, hayvanların üretimini iyi yönettiğin için fabrikayı da sana verir sen Fabrika müdürü olursun…

Hepsinin özünde güven duygusu var, proaktiflik var, açıklık var, çalışkanlık var… Fabrika müdürü olmak da çok zor değil yani ;)

--

--

Volkan Biçer

Çok şey unuttuk bugüne kadar, kararlarımız, yaptıklarımız, gördüklerimiz… Unutmamak için yazmak istedim tecrübeleri…