Ekibinden Korkan Liderler!

Şeffaflık sizi uzak ufuklara ulaştırır…
  • Soru sorma işlemi global bilinen bir online platformdan yapılırdı.
  • Bütün sorular açık olacak şekilde, herkesin görebileceği ve kimin sorduğunun belli olmayacağı şekilde toplanırdı,
  • Bu durumda hoşuma gitmeyen soruları da sildirmek mümkün değildi, çünkü vay bu soru vardı patron sildirdi diyebilirlerdi.
  • Bir de en güzeli herkes soruları oylayabiliyordu ve en çok oylanan en yukarı çıkıyordu. Yani iyi bir soru gelirse kaçış yok :)
  • Bazen maaş zamlarının enflasyona göre düşük olduğundan,
  • Bazen X,Y,Z kişiler ile neden artık çalışmadığımızı ve yollarımızı ayırdığımızı (Normalde burada yazdığım “işten çıkarma” ama ben bu tabiri sevmiyorum.),
  • Veya şirkette spor salonu, berber, kuaför, manikür, pedikür olacağına bunlara harcanan parayı herkese neden bölüştürmediğimizi soru olarak sordular. ***
  • Benim aldığım kararları eleştiren ve sebeplerini soran da çok soru gelmiştir,
  • Bunlara ekleyebilecek en az 1000 adet daha soru vardır…

Ekibinizden korkmayın, kararlarınızın arkasında durun ve sebeplerini anlatma fırsatları yaratın. Bu bir şövalyelik değil, güven ve bağlılığın artması için önemli bir silahtır…

Problemi tespit et, çöz ve yoluna devam et…

AdColony Ofis Spor Salonu sanırım 2018

--

--

--

Çok şey unuttuk bugüne kadar, kararlarımız, yaptıklarımız, gördüklerimiz… Unutmamak için yazmak istedim tecrübeleri…

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Volkan Biçer

Volkan Biçer

Çok şey unuttuk bugüne kadar, kararlarımız, yaptıklarımız, gördüklerimiz… Unutmamak için yazmak istedim tecrübeleri…

More from Medium

How do employee stock options work?

What is an IPO? Why is India running an IPO fever?

Too many Business Leaders Abdicate rather than Delegate

Talented Class of Entrepreneurs in Genesis Block Wits Begin Kickoff