Bir Girişimci Olarak Nasıl Mutlu & Başarılı Oluruz?

  • Şahıslar üzerinden değil sistem ve sistemler üzerinden çalışan bir girişim kurduğumuzda mutlu olmalıyız!
  • Kendi kurduğumuz şirket içerisinde yarattığımız istihdam ile gurur duymalıyız, 5 kişilik şirketimizi 10 kişiye, 10 kişilik şirketimizi 20 kişiye çıkardığımızda, 20 kişiyi 50 kişiye çıkardığımızda mutlu olmalıyız!
  • Startup’ımızı kurup, Türkiye’deki ofisimizden, İngiliz, Alman, Fransız veya Amerikalı müşterimize ilk faturayı kestiğimizde mutlu olmalıyız,
  • Çalışanlarımıza disiplin ile beraber özgürlüğü veren ofisler kurduğumuzda gurur duymalı ve mutlu olmalıyız,
  • Genç arkadaşlarınıza güvenip onlara önemli sorumluluklar verip, onların kendini geliştirdiğine şahit olduğumuzda mutlu olmalıyız.
  • Kurduğumuz şirket içerisinde her çalışanın ilk günü ile son günü arasında ciddi bir entellektüel gelişim olduğu zaman mutlu olmalıyız.
  • Ülkenizde kurduğunuz şirketi, yurt dışından gelen yabancılar veya yatırımcılar gıpta ile izlediğinde, yatırım yapmak istediğinde, ve sizin sayenizde ülkenize bir yatırım geldiğinde mutlu olmalıyız.
  • Ve en sonunda gerçek başarı, kurduğumuz şirket içerisinde çalışan arkadaşlarımız, ilerde kendi girişimlerini kurduğunda, onların yatırımcısı olduğumuzda, girişimlerinde onlara destek olduğumuz da mutlu olmalıyız…

Volkan Biçer…

--

--

Çok şey unuttuk bugüne kadar, kararlarımız, yaptıklarımız, gördüklerimiz… Unutmamak için yazmak istedim tecrübeleri…

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Volkan Biçer

Çok şey unuttuk bugüne kadar, kararlarımız, yaptıklarımız, gördüklerimiz… Unutmamak için yazmak istedim tecrübeleri…